bk8 casino

IMP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Mã chứng khoán:
IMP
Mã ISIN:
VN000000IMP0
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/11/2023
Lý do mục đích:
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
- Tỷ lệ thực hiện :  1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện :  từ ngày 27/11/2023 đến ngày 18/12/2023
- Địa điểm thực hiện : Trụ sở CTCP Dược phẩm Imexpharm, địa chỉ: số 04 đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông phù hợp theo điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được đăng trên website của Công ty và trong thư cho cổ đông.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: binhdt@ticcheandbea.com
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của CNVSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSDC sẽ coi danh sách do CNVSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSDC.
mu88 bet asia link vào bk8 new88 đăng nhập vn88 pro nhà cái uy tín 168