bk8 casino

Ngày 03/01/2017, Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương – Tiến sĩ Dược khoa tại Pháp, giữ chức Phó tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương và mảng R&D.

Nhiệm vụ

 • Là thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; thành viên của Tiểu ban chiến lược;
 • Giám sát và báo cáo việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối sản xuất, tình hình thực thi GMP và An toàn - Chất lượng – Môi trường - Năng suất lao động - Kiểm soát chi phí tại các nhà máy;
 • Điều hành Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (IMP3), Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4);
 • Giám sát việc thực hiện các chiến lược phát triển R&D của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.  

Quá trình công tác

 • 10/2004 – 04/2005: Nhân viên R&D tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco.
 • 04/2005 – 08/2006: Phó Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
 • 08/2006 – 08/2008: Giám đốc Bộ phận Xuất khẩu – Cung ứng và hợp tác quốc tế tại Domesco.
 • 10/2010 – 10/2011: Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
 • 10/2011 – 03/2014: Phó Tổng Giám đốc Domesco.
 • 04/2014 – 12/2016: Giám đốc Nhà máy AMPHARCO.
 • 01/2017 - 04/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 • 04/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Một số hình ảnh và video liên quan

mu88 bet asia link vào bk8 new88 đăng nhập vn88 pro nhà cái uy tín 168