bk8 casino

Quá trình công tác

  • 11/1994 - 06/2014: Điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo Khối khách hàng Chính phủ, và Khu vực Công – Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam
  • 07/2014 - 09/2016: Chuyên gia Tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam
  • 10/2016 - 11/2020: Phó Tổng Giám đốc – Công ty PwC Việt Nam
  • 12/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền
  • 09/2022 đến nay: Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch của Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter)

Một số hình ảnh và video liên quan

mu88 bet asia link vào bk8 new88 đăng nhập vn88 pro nhà cái uy tín 168